تمام پست ها در برچسب: جنت رودبار رامسر

ییلاق جنت رودبار رامسر

دهستان جنت رودبار بین ۳۶ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۶۰ درجه و ۴۹ دقیقه عرض شمالی از دایره استوا و ۵۰ درجه و ۳۵ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۴۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبدأ (گرینویچ) قرار گرفته است. امروزه جنت رودبار به عنوان یکی از مناطق ییلاقی و از دهستانهای رامسر…

مشخصات تكميلي